Aluprof

Identyfikacja wizualna dla wiodącego producenta systemów aluminiowych w Europie.
/ Projekt wraz z wdrożeniem.

— II kwartał 2006