Notra

Identyfikacja wizualna dla firmy z rynku nieruchomości.
/ Projekt wraz z wdrożeniem.

— III kwartał 2012