Notra

Identyfikacja inwestycji w Bielsku-Białej dla firmy Notra.
/ Projekt wraz z wdrożeniem.

— I kwartał 2013